main content TIER2 AP SUBLAYOUT
=========TEXT INFOPANEL

Sứ Mệnh

Chúng tôi chữa bệnh và khơi niềm cảm hứng tinh thần cho mọi người.

Tầm Nhìn

Chúng tôi sẽ không nghỉ ngơi khi cộng đồng còn chưa được hưởng dịch vụ chăm sóc tốt nhất và chưa có được sức khỏe dồi dào.

=========TEXT INFOPANEL

Tư Cách Hội Viên

website-icons

1.6 triệu

Hội Viên

website-icons_provider

Hơn 7 ngàn

Nhà Cung Cấp

website-icons_team-member

Hơn 3 ngàn

Thành Viên Đội Ngũ

=========TEXT INFOPANEL

Giá Trị

Con đường chúng tôi đi hoàn toàn đúng đắn, vì chúng tôi:


Dành ưu tiên cao nhất cho Hội Viên.

Bứt phá sáng tạo và mạnh dạn cải tiến dịch vụ chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần.

Tập trung và chịu trách nhiệm trong công việc.

Tuyệt đối giữ vững cam kết với Hội Viên, Nhà Cung Cấp, Đối Tác và giữ vững cam kết với nhau.

>===== TABBED LIST IMAGES HORIZ
========= ICON INFOPANEL
Tìm Hiểu Thêm Link Text

Hiệu Quả Cải Tiến và Chất Lượng

Chúng tôi cam kết đảm bảo chất lượng, luôn nỗ lực tạo ra các chương trình và dịch vụ đáp ứng được nhu cầu của Hội Viên và Nhà Cung Cấp của chúng tôi.
Tìm Hiểu Thêm Link Text   
====== CALENDAR WIDGET [QTY: 2]
========= ICON INFOPANEL
Tìm Hiểu Thêm Link Text

Giải Thưởng và Danh Hiệu

IEHP đã được địa phương và quốc gia công nhận vì nỗ lực cải tiến, thành tích xuất sắc và khả năng cung cấp quyền tiếp cận dịch vụ chăm sóc cho những người dân lao động có thu nhập thấp tại khu vực Inland Empire.
Tìm Hiểu Thêm Link Text   
========= ICON INFOPANEL
Xem Vị Trí Còn Trống Link Text

IEHP Tuyển Dụng

Gia Nhập cùng Đội Ngũ của chúng tôi và Làm Nên Những Điều Phi Thường! 

Xem Vị Trí Còn Trống Link Text   
========= ICON INFOPANEL
Xem Hồ Sơ Dự Thầu Đang Mở Link Text

Đề Nghị Mời Thầu (RFP) Mới Nhất

IEHP thu mua hàng hóa và dịch vụ thông qua quy trình gọi thầu, và đối với những mặt hàng được chúng tôi thu mua nhiều lần, chúng tôi sẽ ký kết hợp đồng dài hạn. 

Xem Hồ Sơ Dự Thầu Đang Mở Link Text