main content TIER3 SUBLAYOUT

05
July
2022

Làm Mẹ: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thai Kỳ (Mecca)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
12:00 PM - 1:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai - Lớp học này tập trung dạy cách ăn uống lành mạnh trong thời kỳ mang thai và giúp quý vị biết được những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế.

Địa Điểm

Trung Tâm Dịch Vụ Cho Gia Đình và Nông Dân Mecca
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254


05
July
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Mecca)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
1:30 PM - 2:30 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Dịch Vụ Cho Gia Đình và Nông Dân Mecca
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254

 

 

 


05
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (San Bernardino)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với  các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


05
July
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Ăn Uống Lành Mạnh Phần 2 (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
4:00pm - 5:00pm (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trong phần hai này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh để quý vị có thể thưởng thức các món ăn mình yêu thích. Tìm hiểu cách chuẩn bị một đĩa ăn lành mạnh và cách đọc nhãn thực phẩm khi chăm sóc người mắc bệnh tiểu đường. Phần hai cũng giới thiệu các lời khuyên khi đi ăn hàng. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


05
July
2022

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (San Bernardino)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410

 

 


05
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ và lành mạnh đối với các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


05
July
2022

Làm Mẹ: Căng Thẳng Trong Thời Kỳ Mang Thai (Perris)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
10:00am - 11:00am (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Trong lớp học này, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng và tích cực hoạt động trong thai kỳ của quý vị.

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570


05
July
2022

Làm Mẹ: Căng Thẳng Trong Thời Kỳ Mang Thai (Perris)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy, 2022
11:30am - 12:30pm (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Trong lớp học này, chúng ta sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc giảm căng thẳng và tích cực hoạt động trong thai kỳ của quý vị.

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 

 


05
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Mecca)

bằng Tiếng Anh
3:00 PM - 4:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Dịch Vụ Cho Gia Đình và Nông Dân Mecca
Bên trong Trung Tâm Cộng Đồng Mecca
91275 66th Ave.
Mecca, CA 92254

 

 


05
July
2022

Làm Mẹ: Chăm Sóc Em Bé của Quý Vị (Riverside)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy
10:30am - 11:30am (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Chăm Sóc Em Bé của Quý Vị - Lớp học này bao gồm các chủ đề sẽ giúp quý vị giữ cho con mình an toàn và khỏe mạnh như an toàn khi đi xe hơi, kiểm tra sức khỏe, khám sàng lọc và giấc ngủ an toàn. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


05
July
2022

Làm Mẹ: Quý Vị và Thai Kỳ của Quý Vị (San Bernardino)

Thứ Ba, Ngày 5 Tháng Bảy
1:00pm - 2:00pm (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Quý Vị và Thai Kỳ của Quý Vị - Trong lớp học này, những người tham gia sẽ tìm hiểu những gì họ có thể làm để có một thai kỳ khỏe mạnh và một số điều khó chịu thường gặp khi mang thai.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


06
July
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Hiểu Biết là Sức Mạnh + Phản Ứng Kịp Thời với Các Dấu Hiệu của Đau Tim (Perris)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
1:00 PM - 2:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ hiểu cách hoạt động của tim và những thay đổi trong lối sống để có một trái tim khỏe mạnh. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các dấu hiệu sớm của đau tim và cách ngăn ngừa cơn đau tim. 

Địa Điểm

Mead Valley Family Resource Center
21091 Rider Street.
Perris, CA 92570

 

 


06
July
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Tìm Kiếm Thông Tin (Victorville)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
10:30am - 11:30am (bằng Tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Tìm Kiếm Thông Tin – Tìm hiểu địa điểm và cách thức tìm kiếm thông tin để giúp quý vị đạt được mục tiêu.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 


06
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Victorville)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
2:30 PM - 3:30 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với  các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 


06
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (San Bernardino)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
9:00 AM - 10:00 AM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Lớp học kéo dài 1 giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


06
July
2022

Sống Khỏe trong Cộng Đồng: Giao Tiếp Lành Mạnh (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
1:00pm - 2:00pm (bằng Tiếng Anh)

Một chương trình dành cho người khuyết tật.

Chủ Đề: Thông Báo Rõ Ràng, Mạch Lạc – Quý vị sẽ được tìm hiểu cách thông báo nhu cầu của mình với bác sĩ hoặc mạng lưới hỗ trợ sao cho rõ ràng, mạch lạc.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


06
July
2022

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường: Tích Cực Vận Động (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
2:30pm - 3:30pm (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Tích Cực Vận Động. Khi tham gia lớp học này, quý vị sẽ biết được tác động của việc tập thể dục đến lượng đường trong máu, các hình thức tập thể dục khác nhau và cách xử lý các vấn đề gặp phải khi tập thể dục. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


06
July
2022

Hội Thảo về Ăn Uống Lành Mạnh, Vận Động Thể Chất (Desert Hot Springs)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
1:00 PM - 2:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Lớp học kéo dài 1 Giờ này sẽ hướng dẫn học viên cách thực hiện những thay đổi nhỏ lành mạnh đối với  các lựa chọn thực phẩm/đồ uống.

Địa Điểm

Desert Hot Springs Family Resource Center
14-320 Palm Dr.
Desert Hot Springs, CA 92240

 

 


06
July
2022

Làm Mẹ: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai (Victorville)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
1:00 PM - 2:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Ăn Uống Lành Mạnh Trong Thời Kỳ Mang Thai - Lớp học này tập trung dạy cách ăn uống lành mạnh trong thời kỳ mang thai và giúp quý vị biết được những loại thực phẩm cần tránh hoặc hạn chế. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 


06
July
2022

Trái Tim Khỏe Mạnh: Hiểu Biết là Sức Mạnh + Phản Ứng Kịp Thời với Các Dấu Hiệu của Đau Tim (Riverside)

Thứ Tư, Ngày 6 Tháng Bảy, 2022
4:00 PM - 5:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ hiểu cách hoạt động của tim và những thay đổi trong lối sống để có một trái tim khỏe mạnh. Chúng ta cũng sẽ thảo luận về các dấu hiệu sớm của đau tim và cách ngăn ngừa cơn đau tim. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503