main content TIER3 SUBLAYOUT

31
March
2023

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Trực tuyến)

Thứ Sáu, ngày 31 Tháng Ba, 2023
11:00 AM - 12:00 PM (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Kiểm Soát Bệnh Hen Suyễn của Quý Vị - Hãy tham gia cùng chúng tôi để tìm hiểu về các loại thuốc điều trị bệnh hen suyễn và các cách để tích cực vận động và khỏe mạnh.

  Mã số Buổi học: 24585604714

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

31
March
2023

Hít Thở Tốt, Sống Khỏe (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 31 Tháng Ba, 2023
12:00 PM - 1:00 PM (bằng Tiếng Tây Ban Nha)

Chủ Đề: Hiểu về Bệnh Hen Suyễn của Quý vị - Tìm hiểu điều gì xảy ra trong phổi khi các triệu chứng hen suyễn bắt đầu, tìm hiểu về các yếu tố là tác nhân gây bệnh hen suyễn và cách tránh các cơn hen suyễn.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503

31
March
2023

Trái Tim Khỏe Mạnh: Nạp Năng Lượng! Nói Có với Hoạt Động Thể Chất + Kiểm Soát Huyết Áp (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 31 Tháng Ba, 2023
10:30 AM - 11:30 AM (bằng Tiếng Anh)

Trái tim của quý vị có khoẻ mạnh không? Trong lớp học này, quý vị sẽ tìm hiểu về các loại hoạt động thể chất khác nhau để cải thiện sức khoẻ của trái tim cũng như học cách kiểm soát huyết áp. 

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


31
March
2023

Làm Mẹ: Quý Vị và Thai Kỳ của Quý Vị (Riverside)

Thứ Sáu, ngày 31 Tháng Ba, 2023
9:00am - 10:00am (bằng Tiếng Anh)

Chủ Đề: Quý Vị và Thai Kỳ - Trong lớp học này, những người tham gia sẽ tìm hiểu họ có thể làm gì để mang thai khỏe mạnh và một số điều khó chịu thường gặp trong thai kỳ.

Địa Điểm

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


31
March
2023

Hiểu về Bệnh Tiểu Đường (Trực tuyến)

Thứ Sáu, ngày 31 Tháng Ba, 2023
2:00pm - 3:00pm (bằng Tiếng Anh)

Giảm Rủi Ro: Xem người mắc bệnh tiểu đường cần làm những xét nghiệm nào để giữ sức khỏe, tìm hiểu cách chăm sóc bàn chân và xử lý những vấn đề gặp phải.

  Mã số Buổi học: 24550008399

 1. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Apple
 2. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng thiết bị Android
 3. Tải xuống phiên bản Webex cho người dùng máy tính cá nhân

03
April
2023

Living Well in the Community: Healthy Communication (Victorville)

Monday, April 3, 2023
1:00pm - 2:00pm (in English)

A program for persons with disabilities.

Topic: Healthy Communication – Learn how to communicate your needs clearly to your doctor or your support network.

Location

IEHP Community Resource Center (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 


03
April
2023

Understanding Diabetes (Online)

Monday, April 3, 2023
2:00pm - 3:00pm (in Spanish)

Reducing Risks: See which tests a person with diabetes needs to stay healthy, how to take care of your feet and address barriers. 

  Session Number: 24686247890

 1. Download Webex for Apple users
 2. Download Webex for Android users
 3. Download Webex for PC users

10
April
2023

Becoming a Mom: Stress During Pregnancy (Victorville)

Monday, April 10, 2023
1:00pm - 2:00pm (in Spanish)

Topic: In this class, we will discuss the importance of reducing stress and being active during your pregnancy.

Location

IEHP Community Resource Center (Victorville)
12353 Mariposa Rd Suites C-2 & C-3
Victorville, CA 92395

 

 

 


10
April
2023

Understanding Diabetes: Healthy Coping (San Bernardino)

Monday, April 10, 2023
10:00am - 11:00am (in English)

Healthy Coping: Learn to spot stressors, healthy ways to cope, and strategies to talk to your doctor. 

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


11
April
2023

Understanding Diabetes: Healthy Coping (Riverside)

Tuesday, April 11, 2023
4:00pm - 5:00pm (in Spanish)

Healthy Coping: Learn to spot stressors, healthy ways to cope, and strategies to talk to your doctor. 

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


12
April
2023

Understanding Diabetes: Healthy Coping (San Bernardino)

Wednesday, April 12, 2023
2:30pm - 3:30pm (in Spanish)

Healthy Coping: Learn to spot stressors, healthy ways to cope, and strategies to talk to your doctor. 

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


14
April
2023

Understanding Diabetes: Healthy Coping (Riverside)

Friday, April 14, 2023
9:00am - 10:00am (in English)

Healthy Coping: Learn to spot stressors, healthy ways to cope, and strategies to talk to your doctor. 

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


17
April
2023

Becoming a Mom: Breastfeeding Basics (Online)

Monday, April 17, 2023
3:00pm - 4:00pm (in Spanish)

Topic: Breastfeeding Basics - This class covers basic breastfeeding information such as, proper latch, nursing holds, and feeding cues. 

  Session Number: 24644973790

 1. Download Webex for Apple users
 2. Download Webex for Android users
 3. Download Webex for PC users

17
April
2023

Understanding Diabetes: Reducing Risks (San Bernardino)

Monday, April 17, 2023
10:00am - 11:00am (in English)

Reducing Risks: See which tests a person with diabetes needs to stay healthy, how to take care of your feet and address barriers.

Location

IEHP Community Resource Center (San Bernardino)
805 W 2nd St
San Bernardino, CA 92410


18
April
2023

Understanding Diabetes: Reducing Risks (Riverside)

Tuesday, April 18, 2023
2:30pm - 3:30pm (in English)

Reducing Risks: See which tests a person with diabetes needs to stay healthy, how to take care of your feet and address barriers.

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503


25
April
2023

Understanding Diabetes : Reducing Risks (Riverside)

Tuesday, April 25, 2023
4:00pm - 5:00pm (in Spanish)

Reducing Risks: See which tests a person with diabetes needs to stay healthy, how to take care of your feet and address barriers. 

Location

IEHP Community Resource Center (Riverside)
3590 Tyler St
Riverside, CA 92503