main content
=========TABBED LIST EVENTS HORIZ
========= INFOPANEL VIDEO

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP

Hãy gia nhập vào Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng của IEHP! Chào đón tất cả mọi người!

=========TEXT INFOPANEL

Trung Tâm Nguồn Lực Hỗ Trợ Cộng Đồng

Đây là nguồn lực hỗ trợ tại địa phương, cung cấp thông tin về chăm sóc sức khỏe cho cư dân sinh sống tại Quận Riverside và San Bernardino.  Quý vi có thể tham gia các lớp hướng dẫn chăm sóc sức khỏe, học hỏi thêm các mẹo phòng ngừa và chăm sóc sức khỏe, cũng như tìm hiểu thêm về các chương trình bảo hiểm y tế tại bất kỳ CRC nào của chúng tôi.
=========TEXT INFOPANEL

Đối Tác Cộng Đồng

IEHP hợp tác với các cơ quan cộng đồng để hỗ trợ những gia đình sống tại quận Riverside và San Bernardino. Vui lòng xem Lịch Cộng Đồng của chúng tôi để tìm các sự kiện sắp tới của đối tác ở gần nơi quý vị sinh sống.
====== TABBED WIDGET TABS 1COL

Đội Ngũ Siêu Anh Hùng của IEHP

========= ICON INFOPANEL
Tìm Hiểu Thêm Link Text

Nguồn Lực Hỗ Trợ dành cho Người Không Có Bảo Hiểm

Tìm kiếm phòng khám sức khỏe miễn phí/chi phí thấp và các chương trình hỗ trợ thuốc theo toa thông qua Healthcare Connections của chúng tôi.
Tìm Hiểu Thêm Link Text   
=========TEXT INFOPANEL

Liên hệ với Đội Ngũ Tiếp Cận Cộng Đồng

Quý vị có muốn trở thành đối tác cộng đồng của IEHP không?
=========TEXT INFOPANEL

Ủy Ban Cố Vấn

Hợp tác với Cộng Đồng là một trong những Giá Trị Cốt Lõi của chúng tôi. Mạng lưới hợp tác cho phép chúng tôi chăm sóc Hội Viên và phục vụ Cộng Đồng tốt hơn.