main content
=========TEXT INFOPANEL

Dành cho Hội Viên

Đăng Nhập cho Hội Viên

Cập nhật thông tin của quý vị, kiểm tra tính đủ điều kiện, in Thẻ IEHP tạm thời, xem lịch sử sử dụng thuốc, thay đổi bác sĩ của quý vị, v.v.

=========TEXT INFOPANEL

Chương Trình Của Chúng Tôi

Medi-Cal Plan

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe chi phí thấp hoặc miễn phí dành cho người lớn có thu nhập thấp, các gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi và người khuyết tật.
=========TEXT INFOPANEL

Chương Trình Của Chúng Tôi

IEHP DualChoice Cal MediConnect Plan

Chương trình bảo hiểm y tế tích hợp, miễn phí dành cho những người có cả Medicare và Medi-Cal.
========= ICON INFOPANEL
Tìm Hiểu Thêm Link Text

Cách Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc

Tìm hiểu cách nhận dịch vụ chăm sóc với Bác Sĩ, Bác Sĩ Chuyên Khoa, Nhà Thuốc, v.v.
Tìm Hiểu Thêm Link Text   
========= ICON INFOPANEL
Tìm Hiểu Thêm Link Text

Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc Sau Giờ Làm Việc

Đường Dây Y Tá Tư Vấn, Bác Sĩ Trực Tuyến và Phòng Khám Chăm Sóc Khẩn Cấp của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc cần thiết.
Tìm Hiểu Thêm Link Text   
========= INFOPANEL VIDEO

Sức Khỏe Thể Chất và Tinh Thần

Thời lượng: 00:01:15

====== TABBED IMAGE CONTENT

Sức Khỏe Thể Chất và Tinh Thần

Chúng tôi hiểu rằng quyền tiếp cận thông tin là chìa khóa để hình thành nên một cộng đồng khỏe mạnh hơn và điều đó bắt đầu từ QUÝ VỊ! Nhấp vào liên kết bên dưới để Tìm Hiểu Thêm!

IEHP dành riêng cho sức khỏe của con quý vị ở mọi giai đoạn phát triển.  Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu thêm về các mốc tuổi, tiêm chủng và Lịch Khám Sức Khỏe Cho Trẻ Sơ Sinh và hỗ trợ sức khỏe thanh thiếu niên.

Quá trình điều trị bệnh hoặc ốm đau có thể gây ra nhiều vấn đề khó khăn. IEHP có các chương trình miễn phí để giúp quý vị quản lý bệnh trạng của mình và kiểm soát sức khỏe của quý vị.

Mỗi lần mang thai đều là một thời kỳ đặc biệt và không có lần mang thai nào là giống nhau. Chăm sóc tiền sản càng sớm càng tốt giúp cải thiện cơ hội mang thai và sinh nở khỏe mạnh.

 

Cơ thể và tâm trí chúng ta thay đổi khi chúng ta già đi. Sức khỏe người cao tuổi đề cập đến các cách để duy trì sức khỏe khi chúng ta già đi.

Chìa khóa để đạt được và duy trì cân nặng khỏe mạnh là thực hiện thay đổi lối sống bao gồm chế độ ăn uống lành mạnh và hoạt động thể chất thường xuyên. Duy trì cân nặng trong mức khỏe mạnh là một phần trong quá trình duy trì sức khỏe.

========= TABBED LIST GENERAL HORIZ

Nguồn Lực Dành Cho Hội Viên

========= IMAGE INFOPANEL

Ủy Ban Cố Vấn Hội Viên

Tìm Hiểu Thêm